Abonnementen van online boekhoudpakketten

Alle online boekhoudpakketten werken via een abonnementsvorm. Dat wil zeggen dat de ondernemer maandelijks een bedrag betaalt om gebruik te maken van het online boekhoudpakket. De abonnementstarieven verschillen per online boekhoudpakket van € 5,- per maand tot € 99,- per maand afhankelijk van de service en functionaliteiten die de ondernemer afneemt bij het online boekhoudpakket. Wanneer men een eenvoudige boekhouding wil voeren, voor bijvoorbeeld een eenmanszaak, is een maandbedrag van maximaal € 25,- raadzaam om te hanteren. Vergelijk verschillende boekhoudpakketten en abonnementstarieven voordat u een proefabonnement neemt. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.

Uitzondering bewaarplicht 7 jaar

Voor de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting en onroerende zaken zoals bedrijfspanden moeten administratieve gegevens minimaal 10 jaar worden bewaard. Houd er bij de keuze van online boekhoudpakketten rekening mee dat men niet deze jaren hoeft door te betalen.

Bewaarplicht